فنا
شرکت فراناب افزار آریا

تصاویر ماد (مدیریت ارتباط با دانش آموزان)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تصاویر ماد (مدیریت ارتباط با دانش آموزان)کمينه

تصویر صفحه ورود اعضا

تصویر قسمت ثبت نام مشخصات دانش آموزان

تصویر منوی اصلی برنامه

تصویر قسمت وارد کردن لیست کارها

قسمت گزارس ها و آمارها

درج نظر

پاسخی بگذارید

مشتریان ما