پرش لینک ها

اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بلاک شدن دستگاههای سوفوس و سایبروم

📛قابل توجه کلیه دارندگان تجهیزات سوفوس و سایبروم، به علت شرایط تحریم، لایسنس های Sophos و Cyberoam از کار افتاده اند. تا کنون ناپایداری های زیادی در تجهیزات مذکور مشاهده شده است. هشدار جهت جلوگیری از بلاک شدن دستگاه های سوفوس و سایبروم را جدی بگیرید.

پیشنهاد میگردد تا اخذ راه حل قطعی، فعلا در اولین اقدام برای کاهش دامنه اختلال، DNS Record های زیر را در تجهیزات خود ایجاد نموده و به یک IP غیر معتبر Forward نمائید:

Sophos

u2d.sophos.com
ap-southeast-1.u2d.sophos.com
ap-northeast-1.u2d.sophos.com
eu-central-1.u2d.sophos.com
eu-west-1.u2d.sophos.com
us-west-2.u2d.sophos.com
us-east-1.u2d.sophos.com
soa.sophos.com
eu-prod-01-utm.soa.sophos.com
eu-prod-utm.soa.sophos.com
peak.wing.sophosxl.net
primary.wing.sophosxl.net
d30ncyzaneb4q0.cloudfront.net
peakcoc.wing.sophosxl.net
coc.wing.sophosxl.net
d3tusa5dvomhzy.cloudfront.net
4.sophosxl.net

Cyberoam

checkip.cyberoam.com
soa.cyberoam.com
kya.cyberoam.com
customer.cyberoam.com
avupdates.cyberoam.com
cyberoamregistration.cyberoam.com
cyberoamupdate.cyberoam.com
download.cyberoam.com
peakcoc.cyberoam.com
downloads.sophos.com
coc.cyberoam.com
soa.cyberoam.com
sftelemetry.sophos.com