فنا
شرکت فراناب افزار آریا

مشخصات فنی سایبروم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
مشخصات فنی سایبروم
 

مشخصات فنی UTM سایبروم

مشخصات سخت افزاری۱۵wi۲۵wi۳۵wi۱۵i۲۵ia۳۵ia۵۰ia
رابط ها
پورت شبکه ۱۰۰/۱۰۳۳
پورت شبکه ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ GBE۴۴۴۴۶
قابلیت تعریف Internal/DMZ/WanYesYesYesYesYesYesYes
تعداد پورت کنسول برای ارتباط از طریق ترمینال (RJ45)۱۱۱۱۱۱۱
تعداد پورت SFP (Mini GBIC)
تعداد پورت USB۱۱۱۱۱۱۲
تعداد منطقه Hardware Bypass۱#
کارایی سیستم*
ترافیک عبوری در دیواره آتش (UDP) (Mbps)۱۵۰۴۵۰۷۵۰۱۵۰۴۵۰۷۵۰۱۰۰۰
ترافیک عبوری در دیواره آتش (TCP) (Mbps)۹۰۲۲۵۵۰۰۹۰۲۲۵۵۰۰۷۵۰
تعداد تقاضای جدید قابل قبول در ثانیه۲۰۰۰۳۵۰۰۵۵۰۰۲۰۰۰۳,۵۰۰۵,۵۰۰۸,۰۰۰
تعداد تقاضای قابل پاسخگویی به شکل همزمان۳۰۰۰۰۱۳۰۰۰۰۱۷۵۰۰۰۳۰۰۰۰۱۳۰,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰۲۲۰,۰۰۰
ترافیک عبوری (Mbp) 3DES/AESS۱۵/۲۵۳۰/۷۵۵۰/۸۰۱۵/۲۵۳۰/۷۵۵۰/۸۰۶۰/۹۰
ترافیک عبوری از آنتی ویروس (Mbps)۲۰۶۵۱۲۵۲۰۶۵۱۲۵۱۵۰
ترافیک عبوری از (Mbps) IPS۴۰۷۰۱۵۰۴۰۷۰۱۵۰۲۰۰
ترافیک عبوری از (Mbps) UTM۱۵۵۰۹۰۱۵۵۰۹۰۱۳۰
کاربران شناسایی شدهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
مشخصات سیستم بی سیم دستگاه
استاندارد بی سیم قابل پشتیبانیIEEE 802.11 n/b/g (WEP,WPA2,802.11i,TKIP,AES,PSK,802.1xEAP)    
نوع آنتنDetachable 2*3 MIMO    
شبیه سازیAccess PointهاUp to 8 bssid    
توان مخابره (EIRP)۱۱n HT40:+17dBm, 11b CCK: +19dBm , 11g OFDM: +17dBm    
حساسیت گیرنده-۶۵dBm at 300Mbps, -70dBm at 54Mbps, -86dBm at 11Mbps    
بازه فرکانس مورد استفادهUSA (FCC): 2.412GHz~2.462GHz, Europe(ETSI): 2.412GHz~2.472GHz, Japan (TELEC):2.412GHz ~ 2.483GHz    
تعداد کانال قابل استفادهUSA(FCC) -11 channels, EU (ETSI)/ Japan (TELEC) – ۱۳ channels    
سرعت انتقال داده۸۰۲٫۱۱n: up to 300Mbps, 802.11b: 1,2,5,5 11Mbps, 802.11g: 6,9,12,18, 24, 36, 48, 54Mbps    
ابعاد
ارتفاع × عرض × طول (اینچ)۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۶*۹٫۱۱٫۷*۱۶٫۸*۱۰٫۳
ارتفاع × عرض × طول (سانتی متر)۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۴*۱۵٫۳*۲۳٫۲۴٫۳*۴۲٫۷*۲۶٫۲
وزن۱٫۵ kg,
۳٫۳۰۷ lbs
۲٫۳ kg,
۵٫۰۷ lbs
۲٫۳ kg,
۵٫۰۷ lbs
۱٫۵ kg,
۳٫۳۰۷ lbs
۲٫۳ kg,
۵٫۰۷ lbs
۲٫۳ kg,
۵٫۰۷ lbs
۵٫۳ kg,
۱۱٫۶۸ lbs
مصرف برق
ولتاژ ورودی (ولت ـ متناوب)۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC
مصرف۱۳٫۲W۳۳٫۵W۴۷٫۸W۱۳٫۲W۳۳٫۵W۴۷٫۸W۹۰W
کل میزان اتلاف گرما (BTU)۴۵۱۱۴۱۶۳۴۵۱۱۴۱۶۳۲۰۰
منبع تغذیه اضافی
شرایط محیطی موردنیاز
 دمای کار عملیاتی ۵- تا ۴۰ C, دمای دستگاه ذخیره سازی ۰ تا ۷۰ C, رطوبت نسبی(Non condensing) -۱۰ تا ۹۰ درصد
مشخصات سخت افزاری۱۰۰ia۲۰۰i۳۰۰i۵۰۰ia۷۵۰ia۱۰۰۰ia۱۵۰۰ia
رابط ها
پورت شبکه ۱۰۰/۱۰
پورت شبکه ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ GBE۶۶۶۱۰۱۴۱۴۲۲
قابلیت تعریف Internal/DMZ/WanYesYesYesYesYesYesYes
تعداد پورت کنسول برای ارتباط از طریق ترمینال (RJ45)۱۱۱۱۱۱۱
تعداد پورت SFP (Mini GBIC)۴۴
تعداد پورت USB۲۲۲۲۲۲۲
تعداد منطقه Hardware Bypass۱#۱#۱#۲۲۲۲
کارایی سیستم*
ترافیک عبوری در دیواره آتش (UDP) (Mbps)۱۲۵۰۲۲۰۰۲۶۰۰۵۰۰۰۶۰۰۰۷۵۰۰۱۰۰۰۰
ترافیک عبوری در دیواره آتش (TCP) (Mbps)۱۰۰۰۱۵۰۰۱۸۰۰۳۰۰۰۴۵۰۰۵۵۰۰۷۵۰۰
تعداد تقاضای جدید قابل قبول در ثانیه۱۰۰۰۰۱۲۰۰۰۱۵۰۰۰۲۵۰۰۰۳۵۰۰۰۵۰۰۰۰۷۵۰۰۰
تعداد تقاضای قابل پاسخگویی به شکل همزمان۴۰۰۰۰۰۴۵۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰۰۹۰۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰
ترافیک عبوری (Mbp) 3DES/AESS۸۰/۱۰۰۱۵۰/۱۸۰۱۸۰/۲۰۰۳۲۵/۴۰۰۵۰۰/۷۵۰۹۰۰/۱۲۰۰۱۲۰۰/۱۵۰۰
ترافیک عبوری از آنتی ویروس (Mbps)۲۰۰۲۸۰۴۵۰۷۵۰۹۰۰۱۲۵۰۱۵۵۰
ترافیک عبوری از (Mbps) IPS۳۰۰۷۵۰۸۵۰۱۰۰۰۱۲۵۰۲۰۰۰۳۰۰۰
ترافیک عبوری از (Mbps) UTM۱۶۰۲۵۰۳۵۰۵۵۰۶۵۰۸۰۰۱۲۰۰
کاربران شناسایی شدهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
ابعاد
ارتفاع × عرض × طول (اینچ)۱٫۷*۱۶٫۸*۱۰٫۳۱٫۷*۱۷٫۳*۱۴٫۶۱٫۷*۱۷٫۳*۱۴٫۶۱٫۷۲*۱۷٫۲۵*۱۱٫۵۰۱٫۷۲*۱۷٫۴۴*۱۵٫۹۸۱٫۷۷*۱۷٫۲۵*۱۸٫۳۰۳٫۵۴*۱۷٫۵*۲۳٫۲۳
ارتفاع × عرض × طول (سانتی متر)۴٫۳*۴۲٫۷*۲۶٫۲۴٫۳*۴۳٫۹*۳۷٫۱۴٫۳*۴۳٫۹*۳۷٫۱۴٫۴*۴۳٫۸*۲۹٫۲۱۴٫۴*۴۴٫۳*۴۰٫۶۴٫۵*۴۳٫۸*۴۶٫۵۹*۴۴٫۵*۵۹
وزن۵٫۳ kg,
۱۱٫۶۸ lbs
۶٫۵ kg,
۱۴٫۳۳ lbs
۶٫۵ kg,
۱۴٫۳۳ lbs
۵٫۵۴ kg,
۱۲٫۲۱ lbs
۶٫۰۴ kg,
۱۳٫۳۱ lbs
۱۳٫۵ kg,
۲۹٫۷۶ lbs
۱۸٫۵ kg,
۴۰٫۷۸ lbs
مصرف برق
ولتاژ ورودی (ولت ـ متناوب)۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۱۰۰-۲۴۰VAC۹۰-۲۶۰VAC۹۰-۲۶۰VAC
مصرف۹۰W۶۲٫۷W۷۲٫۱W۱۲۸W۱۸۵W۱۲۹W۲۵۸W
کل میزان اتلاف گرما (BTU)۲۰۰۳۲۴۳۲۴۳۷۵۴۷۵۶۲۶۸۸۱
منبع تغذیه اضافیYesYesYes

 

کد: ۷
گروه: سایبروم Cyberoam
نویسنده: بابک دارابی

درج نظر

پاسخی بگذارید

مشتریان ما