پرش لینک ها

آشنایی با Microsoft Dynamic CRM

CRM، ابزاری قدرتمند در کسب موفقیت های تجاری کمينه

امروزه عمده شرکت ها و مجموعه هایی که ارائه دهنده خدمات و یا محصولات به بازار و مشتریان خود می باشند به این مهم پی برده اند که مهمترین عنصر بقای سازمانشان همان مشتریان می باشند. چرا که دوره یافتن مشتری یا بازاری که مصرف کننده خدمات یا محصولاتشان باشد تنها زمانی ممکن است که نیاز های ایشان با دریافت محصول یا سرویسهای مذکور برطرف شود. در واقع به بیان ساده می توان گفت محوریت نیاز مشتریان است نه محصولات یا خدمات ما. بنابراین نحوه مدیریت امور و گردش کار باید بر مبنای خواسته مشتریان باشد و حرکت مجموعه های تجاری و صنعتی  حول محور نیاز مشتریان باشد.

   

زندگی در دنیای مکانیزه امروز نیز سرعت و دقتی متفاوت با گذشته را می طلبد. تقابل مکانیزاسیون و فرهنگ مشتری محوری منجر به پیدایش روش های نوینی در مدیریت ارتباط با مشتریان گردید که امروزه بر مبنای این اصول انواع سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان Customer Relationship Management تولید شده است. عمدتا سامانه های مدیریت ارتباط با مشتریان شامل چندین زیر سیستم می باشند که همگی در نهایت به افزایش رضایت مشتریان و میزان سودآوری سازمان می انجامد. بدیهی است جهت دست یافتن به موفقیت های فوق، نیاز به مدیریت هوشمند این گونه نرم افزار ها در سازمان و تعهد و دقت تک تک کاربران آن می باشد. در واقع یک سازمان تجاری موفق بر مبنای سیستم های CRM، موفقیت خود را تنها در بکار بردن این گونه سیستم ها بدست نمی آورد بلکه نحوه بکارگیری آن عامل موثری است که غیر قابل چشم پوشی می باشد.

 

[gravityform id=”7″ title=”true” description=”false” ajax=”true”]