پرش لینک ها

آشنایی با RAID 0

آشنایی با RAID 0

RAID 0 را می توان، ارتباط دو یا چند دیسک فیزیکی توصیف نمود که به عنوان یک logical drive شناخته می شود. ظرفیت کلی این نوع RAID، با ضرب نمودن تعداد دیسک ها در ظرفیت کوچک ترین دیسک به دست می آید.مثلا اگر ما سه دیسک به ظرفیت های 700،600و 300 گیگابایت داشته باشیم،ظرفیت نهایی پس از RAID 0، 900 گیگابایت خواهد بود.
RAID 0 را stripe set یا stripped volume نیز می شناسند.این نامگذاری به دلیل آن است که داده ها در بین دیسک ها بدون اطلاعات parity تقسیم شده اند. به عبارت دیگر RAID 0 هیچگونه افزونگی ایجاد نمی­کند.قرارگیری داده در بین سطوح مختلف دیسک، منجر به سرعت قابل نوجهی در عملیات خواندن و نوشتن می شود.

مزایا و معایب

ظرفیت کل آرایه به صورت کلی دیده می شود.با به کارگیری چنین راهکاری، افزایش سرعت خواندن و نوشتن در مقایسه با حالتی که یک دیسک داریم را داریم.زمانی که ما درباره ی RAID 0 صحبت می کنیم، لازم است که درباره ی معایب آن نیز صحبت نماییم.اولین مورد در خصوص امنیت داده است.این متد برای جلوگیری از دست رفتن داده، طراحی نشده است. این بدان معناست که با fail شدن یک دیسک تمامی اطلاعات موجود در آرایه از بین می رود. از طرفی بازیابی اطلاعات به دلیل توزیع داده ها بر روی دیسک ها بسیار سخت خواهد بود. همچنین بازیابی اطلاعات تقسیم شده بر روی دیسک خاص نیز غیر ممکن می باشد.حتی زمانی که از ابزار های ویژه برای بازگردانی اطلاعات استفاده می شود، داده های بازیابی شده ناقص و دارای مشکل خواهد بود.
مورد دوم ظرفیت است. در صورتی که از دو دیسک مثلا 100 گیگابایت و 1 ترا بایت استفاده نمایید، آرایه ذخیره سازی معادل 200 گیگابایت خواهد بود. به همین دلیل استفاده از دیسک هایی با ظرفیت گوناگون از نظر اقتصادی به صرفه نخواهد بود زیرا که از تمامی ظرفیت های فضای دیسک ها نمی توان استفاده نمود.

کد: 40
گروه: Storage
نویسنده: Mohammad Mahdi Naghdi