پرش لینک ها

آشنایی با RAID 1

در مقاله ی قبل با RAID 0 آشنا شدیم.در این مقاله سعی داریم به معرفی RAID 1 و ترکیب این RAID با RAID 0 تحت عنوان Nested RAID بپردازیم.

RAID 1 چیست؟

(RAID 1 (mirroring: ایده ی اولیه ی چنین راهکاری تبادل و تکرار داده بر روی دو یا چند دیسک است.بدین معنا که با استفاده از RAID 1 دقیقا یک کپی بر روی دو یا چند دیسک ایجاد می شود(mirror). با این راهکار عملکرد خواندن و قابلیت اطمینان بالایی می دهد اما ظرفیت ذخیره سازی تحت تاثیر کوچکترین دیسک قرار می گیرد. مثلا اگر 3 دیسک با ظرفیت های 300، 600 و 800 گیگابایت داشته باشیم ظرفیت قابل استفاده در این RAID ، 300 گیگابایت خواهد بود.

چرا RAID 1 ؟

RAID 1 یکی از راحت ترین راه های امنیت داده بوده و مقدار مناسب نوشتن، خواندن و دسترسی سریع به داده را حفظ می کند.
به کار گیری این استراتژی به منظور بهره­وری هرچه بیشتر این فرآیندها به کار می رود. با وجود ترتیب، سرعت نهایی نوشتن معادل تمامی عملیات های نوشتن هر یک از drive ها در آرایه است. این یک فرایند همزمان است، عملیات نوشتن به صورت موازی به تمامی drive ها اعمال می شود.بدین معنا که زمان ذخیره سازی معادل مدت زمان عملیات کند ترین دیسک است.
همچنین به کارگیری استراتژی برای عملیات خواندن نیز ممکن خواهد بود.این عمل می تواند ترتیبی باشد که بدین ترتیب سرعت خواندن معادل تقریبا معادل RAID 0 بوده یا می تواند بر اساس یک drive خاص مشخص شود.که مورد دوم زمانی استفاده می شود که تفاوت هایی اساسی بین سرعت خواندن هر یک از drive های موجود در آرایه وجود دارد.
از مزایای این RAID، افزایش سرعت خواندن و کاهش زمان دسترسی از مهمترین مزیت های این RAID است.مزیت بعدی امنیت داده ای این روش خواهد بود.
با فرض داشتن دو دیسک کاملا یکسان با احتمال 5% fail شدن در سه سال و با به کارگیری RAID 1 در مدت 3 سال درصد fail شدن هر دو دیسک به 2.5% می رسد و این معادل درصد از دست رفتن تمامی اطلاعات در مدت 3 سال خواهد بود.اگر که دیسک اول fail شود و هیچگاه جایگزین نگردد درصد از دست رفتن اطلاعات معادل 5% می شود.
همانطور که بیان شد، احتمال از دست رفتن داده بسیار پایین می باشد. با این وجود، معایبی هم این RAID دارد.ظرفیت نهایی فضای ذخیره سازی برابر کوچکترین دیسک موجود خواهد بود. عیب بعدی موردی است که ما از آن به عنوان “فرایند نوشتن و تغییر فوری” یاد می کنیم. RAID1 می تواند مانع از دست رفتن اطلاعات به هنگام از دست رفتن یکی از دیسک ها باشد اما در مواردی که ویروس ها و خطا های انسانی نظیر حذف تصادفی اطلاعات و … این RAID نا کارامد است. تغییرات بر روی یکی از دو دیسک به صورت بر روی دیسک دیگر اعمال می شود.یک اشتباه، malware و یا هر چیز دیگر منجر به از دست رفتن اطلاعات می شود.

کد: 41
گروه: Storage
نویسنده: Mohammad Mahdi Naghdi