پرش لینک ها

امنیت در Library های Quantum Scalar

گزینه های شبکه ذخیره سازی بومی سبب بهبود امنیت و قابلیت دسترسی می شود.

Library های Quantum Scalar ویژگی شبکه ذخیره سازی بومی را ارائه می کند که سبب افزایش قابلیت دسترسی به سیستم و بهبود امنیت می شود. این ویژگی های بارز Quantum Scalar در ذیل توضیح داده شده اند.

مسیرهای اضافی همراه با غلبه بر خطا که قابلیت دسترسی بالایی را ارائه می کنند

ویژگی شبکه ذخیره سازی بومی کنترل و غلبه بر خطای مسیر داده ها را برای محیط ها با قابلیت دسترسی بالا فراهم می کند. این ویژگی توسط LTO-5 و tape درایوهای بالاتر پشتیبانی می شود (درایوهای HP تنها امروزه پشتیبانی می شوند؛ پشتیبانی از درایوهای IBM در آیند امکان پذیر است).
درایوهای LTO همراه با گزینه شبکه ذخیره سازی دارای پورت های دوگانه FC بر روی درایو هستند. یک پورت به عنوان اتصال اصلی و پورت دیگر به عنوان غلبه بر خطا مورد استفاده قرار می گیرد و به library این اجازه را می دهد تا عملیات را بدون نیاز به پیکربندی میزبان (هاست) یا SAN ادامه دهد. برای کنترل failover مسیر، کاربران درایو اصلی مسیر کنترل و یک درایو failover را پیکربندی می کنند. این راهکار از خطاهای شبکه یا افت کیفیت آن حفاظت می کند که در غیر اینصورت می تواند سبب عدم موفقیت بک آپ گیری شود. در صورتی که پارتیشن بندی مورد استفاده قرار گیرد، failover مسیر کنترل برای هر پارتیشن قابل پیکربندی است.

امنیت سطح دستگاه از داده ها حفاظت می کند

امنیت در SAN بک آپ گیری برای برخی کاربران مزیت مهمی از ویژگی شبکه ذخیره سازی کوانتوم و مدیریت iLayer محسوب می شود. این ویژگی همراه با راهکار شبکه ذخیره سازی بومی یا با blade های ورودی/ خروجی قابل استفاده است. یک ابزار مدیریت یکپارچه ورودی/ خروجی (SAN خصوصی مجازی ارتقا یافته (eVPS)) که توسط گزینه شبکه ذخیره سازی تامین می شود، به مدیران سیستم اجازه می دهد تا دسترسی به درایوهای library شامل “رباتیک های مجازی” در هر پارتیشن library را محدود کنند. با وجود eVPS، میزبان ها تنها منابع اختصاص یافته به آن ها و میزبان های دیگر را مشاهده می کنند. این کنترل دسترسی مستقل از امنیت SAN است.

مدیریت فریم ور

Libraryهای Quantum به عنوان یک اتصال اترنت به درایو (خارج از مسیر درایو) طراحی می شوند تا فریم ور درایو از حافظه داخلی library بارگذاری کنند و از استفاده مجدد از tape های ارتقاء فریم ور جلوگیری کنند. هنگامی که یک درایو جدید معرفی می شود (جدید یا جایگزین)، library سطح فریم ور درایو جدید را با درایوهای دیگر در library مقایسه می کند و در صورتی که کاربر این ویژگی را فعال کند، فریم ور صحیح به طور خودکار به درون درایو بارگذاری می شود و در نتیجه تمامی درایوها سازگار می شوند.
نمایش مداوم هویت و سطح بندی خودکار فریم ور نه تنها در وقت مدیران سیستم در طی تغییرات پیکربندی صرفه جویی می کند، بلکه همچنین آن ها می توانند از عدم انطباق آدرس بالقوه عناصر و فریم ور جلوگیری کنند؛ این شرایط می تواند سبب ایجاد خطاهای دوره ای شود که تشخیص آن ها دشوار است.