پرش لینک ها

امور مالی و حسابداري

امور مالی و حسابداري کمينه
 • چک: مشاهده لیست انواع چک، امکان تغییر تاریخ سررسید چک، پیگیری و ثبت سرانجام چک، امکان جستجو بر اساس نام دانش آموز صاحب چک، تاریخ سر رسید چک، نام بانک، نوع چک(مانند چک وصولی) و محل نقد شدن وجود دارد.
 • قسط: مشاهده لیست قسط ها، امکان ثبت وصول یا به تاخیر انداختن قسط، جستجو بر اساس نام دانش آموز، وضعیت قسط و تاریخ پرداخت، انجام می شود.
 • فیش: مشاهده لیست فیش های بانکی واریز شده توسط دانش آموزان به حساب موسسه و امکان جستجو بر اساس تاریخ.
 • سفته: مشاهده تمام سفته هایی که به عنوان ضمانت از دانش آموز دریافت شده است، امکان جستجو بر اساس تاریخ و وضعیت.
 • پرداخت های نقدی: مشاهده و جستجوی پرداخت های انجام شده توسط دانش آموز بر اساس وضعیت پرداخت ها، تاریخ پرداخت و نام دانش آموز.
 • مجموع دریافتی ها: مشاهده مجموع دریافت های نقدی، قسط ها، فیش ها، چک های نقد شده در یک محدوده ی تاریخی.
 • چک های پرداختی: مشاهده لیست چک هایی که برای هزینه ها و پرداخت ها (فاکتور ها و قراردادها) توسط موسسه صادر و مشخصات آن در سامانه ثبت شده اند. جستجو بر اساس عنوان هزینه، سریال چک، مبلغ، نام بانک، شعبه، محل نقد شدن، تاریخ سر رسید و وضعیت امکان پذیر می باشد.
 • تخفیف: مشاهده تخفیف های داده شده به دانش آموزان در کلاس های ثبت نامی، جستجو بر اساس شماره دانش آموزی، نام دانش آموز، نام کلاس، تاریخ ثبت نام در کلاس و نوع تخفیف انجام می شود.
 • هزینه های موسسه: مشاهده لیست هزینه های انجام شده در قالب فاکتور و قرارداد، امکان ثبت هزینه های جدید با قابلیت دسته بندی بر اساس سرفصل های مختلف وجود دارد. می توان جستجو را بر اساس سرفصل هزینه ها، محدوده مبلغ و محدوده تاریخ انجام داد.
 • بدهکاران: لیست دانش آموزانی که وضعیت پرداخت شهریه آن ها در نرم افزار ثبت نشده است را می توان به سادگی مشاهده نمود.
 • بدهکاران غیر مجاز: مشاهده لیست دانش آموزانی که به دلایل داشتن اقساط بدون ضمانت، پرداخت های معوق و … به موسسه بدهکار می باشند.
 • سایر گزارشات مالی: گزارش تخفیف های داده شده، مجموع دریافتی ها، بدهکاران، بدهکاران غیرمجاز

 

 نسخه آزمايشي سرا کمينه

در صورتي كه شما قبلا سيستم مديريت آموزش سرا را تهيه نموده ايد و اكنون قصد تصميم گيري براي ارتقاي نرم افزار خود به نسخه جديد را داريد و يا اين كه با نرم افزار آشنا نيستيد و مي خواهيد با ما‍ژول هاي اين سامانه مديريتي آشنا شويد مي توانيد ازنسخه ي آزمايشي سرا استفاده نماييد.