پرش لینک ها

امکانات Microsoft CRM – بازاریابی

امکانات نرم افزار Microsoft Dynamics CRM – بازاریابی

بازاریابی یعنی ارائه پیام مناسب در زمان مناسب به شخص مناسب.

بازاریابی موثر همراه با توانایی مایکروسافت دینامیک CRM، دسته بندی مناسب و هدف قرار دادن افراد مناسب می تواند منجر به کیفیت بهتر در مدیریت سر نخ های فروش و فرصت های تجاری، کاهش هزینه های فروش و کوتاه شدن چرخه فروش گردد.

چگونه می توان از پیروی صحیح از اصول بازاریابی اطمینان حاصل کرد؟ هنگامی که ما با مشتریان جدید در مرحله شناخت مشورت می نماییم، سوالات بسیاری از آنها پرسیده می شود. پنج مورد از فعالیت هایی که باید در بازاریابی در نظر گرفته شوند را مورد بررسی قرار می دهیم.

1- اولویت شماره 1 داشتن اطلاعاتی می باشد که در دسته بندی و هدف قرار دادن افراد مناسب به شما کمک کند. به سادگی می توانید برای هر یک از مشتریان مقادیر نوع صنعت، بخش، اندازه شرکت، میزان گردش مالی، نوع فعالیت، و… را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید با قابلیت سفارشی سازی نرم افزار Microsoft CRM در صورتی که مقادیری غیر مقادیر موجود پیش فرض جهت دسته بندی مشتریان مورد نیاز شماست، این مقادیر به سادگی قابل تعریف می باشند. استفاده از این مقادیر یکی از بهترین ابزارها در زمینه فروش در یک CRM می باشند. عدم استفاده از این مقادیر توسط تیم های فروش و بازاریابی در انباره اطلاعات به معنای قرار دادن تمام اقلام این انباره در تنها یک قفسه می باشد.

2- بر اساس استراتژی دسته بندی، باید پیام های تبلیغاتی مناسب هر یک از دسته ها ایجاد نمود به طوری که معرف Positioning شما برای آن دسته می باشد. با توجه به امکان جدید Microsoft CRM 2011 که امکان ایجاد دسته های پویا از مشتریان را فراهم می کند، می توان با انتخاب نام و توضیحات مربوطه، ماهیت آنها را در CRM تعریف نمود. این دسته ها بصورت مستمر با توجه به مقادیری که برای مشتریان مشخص می گردد توسعه می یابند.

3-پیام های تبلیغاتی خود را اختصاصی نمایید. با استفاده از نام، نام خانوادگی، سمت، یا عنوان خطاب پیام خود را در همان آغاز با ایجاد رابطه انسانی شروع نمایید. توجه داشته باشید که مخاطب شما به اینکه شما به چه تعداد از افراد پیام ارسال نموده اید توجهی ندارد بلکه این موضوع که شما آنها را می شناسید برای مخاطب ارزشمند خواهد بود. این نوع اختصاصی سازی پیام با استفاده از الگو ها در نرم افزار Microsoft CRM امکانپذیر خواهد بود.

4-بازخورد پیام خود را اندازه گیری نمایید و آنرا با معیار هایی که در طول زمان با تجربه کسب نموده اید بسنجید. ارسال پیام تبلیغاتی مناسب تنها یک طرف معادله می باشد. شما باید تعداد افرادی که جهت مطالعه پیام شما وقت صرف می کنند و پس از مطالعه پیام شما دست به اقدام خاصی می زنند را شمارش نمایید. این کار با کمک ابزار ایمیل یا ابزار های موجود در وب سایت ها به سادگی امکانپذیر می باشد.

5-صادقانه کار خود را مورد ارزیابی قرار دهید. آیا به میزان بازخورد مورد انتظار خود دست یافتید؟ آیا تعداد سرنخ های تجاری مورد انتظار را ایجاد نمودید؟ با اندازه گیری بازخورد ها می توانید میزان موفقیت یا شکست خود را تحلیل نمایید و با توجه به آن در صورت نیاز می توانید موضع گیری جدید داشته باشید. در نرم افزار Microsoft CRM گزارشی جهت تحلیل عملکرد وضعیت بازاریابی بر اساس هر یک از جشنواره ها، نمایشگاه و… موجود می باشد که بسته به نیاز قابل تغییر می باشد.

به این ترتیب با کمک ابزار CRM از اصول بازاربابی پیروی خواهید نمود. یعنی افراد مناسب را مورد هدف قرار داده و در زمان مناسب برای آنها پیام مناسب ارسال نمایید و تیم فروش خود را با سرنخ های تجاری با کیفیت بالا تجهیز نمایید.

کد: 17
گروه: Microsoft Dynamics CRM
نویسنده: بابک دارابی