پرش لینک ها

ثبت نام و امور دانش آموزان

ثبت نام و امور دانش آموزان کمينه

مرحله ثبت نام قطعی دانش آموز (کارآموز، هنرجو،دانش پذیر،دانشجو یا …) که شامل ثبت مشخصات دانش آموز، کلاس های انتخابی و مشخص نمودن پرونده مالی (ثبت شهریه به صورت نقدی، اقساط، چک های وصولی و ضمانت)او می باشد. ثبت نام می تواند در ادامه مراحل پیش ثبت نام باشد و یا مستقیما در ابتدای ارتباط با داوطلب صورت گیرد

  • ثبت نام قطعی داوطلب: انتخاب داوطلب (بر مبنای مشخصات موجود او در مراحل پیش ثبت نام) به منظور ثبت نام قطعی وی در کلاس های موسسه، انتخاب کلاس هایی که قصد ثبت نام را دارد ، امکان اعمال تخفیف در شهریه ، دریافت شهریه به صورت دریافت نقدی، فیش بانکی، اقساط، چک وصولی، ضمانتی، سفته و …
  • ثبت نام مستقیم: در صورتی که داوطلب مراجعه حضوری داشته و یا به هر دلیلی بخواهد به شکل مستقیم ثبت نام را بدون گذراندن مراحل پیش ثبت نام انجام دهد از این بخش استفاده می شود.
  • لیست دانش آموزان: در این بخش امکان مشاهده لیست تمام دانش آموزانی که در آموزشگاه ثبت نام کرده اند، جستجو بر اساس (تاریخ ثبت نام، شماره دانش آموزی، نام و …) ، مشاهده پرونده تک تک دانش آموزان (امکان مشاهده لیست کلاس های دانش آموز با جزئیات هر کلاس، ارسال تصویر دانش آموز، بررسی وضعیت امورمالی، چاپ کارت دانش آموزی، مشاهده نواقص پرونده مانند اسناد ثبت نام، امکان ثبت نام در کلاس جدید، تغییر کلاس های جاری، ارائه شناسه کاربری و رمز عبور و …) وجود دارد.
  • ارسال تصویر دانش آموزان: در این بخش امکان آپلود تصاویر دانش آموزان به صورت جمعی در قالب یک فایل فشرده(Zip) وجود دارد. سامانه به صورت هوشمند تصویر هر فرد را در پرونده وی قرار می دهد.
  • مدارک ناقص : امکان مشاهده لیست دانش آموزانی که نقص مدارک دارند و جستجو بر اساس نوع مدرک ، شماره دانش آموزی و…وجود دارد.

 

 نسخه آزمايشي سرا کمينه

در صورتي كه شما قبلا سيستم مديريت آموزش سرا را تهيه نموده ايد و اكنون قصد تصميم گيري براي ارتقاي نرم افزار خود به نسخه جديد را داريد و يا اين كه با نرم افزار آشنا نيستيد و مي خواهيد با ما‍ژول هاي اين سامانه مديريتي آشنا شويد مي توانيد ازنسخه ي آزمايشي سرا استفاده نماييد.