پرش لینک ها

دریافت فایل سند

سند مقایسه SEP با سایر محصولات سیمانتک (Symantec Endpoint Protection)

سند مقایسه SEP با سایر محصولات سیمانتک (Symantec Endpoint Protection)

 

سند معرفی و مشخصات فنی محصول جدید سیمانتک Symantec Endpiont Protection12.1

سند معرفی و مشخصات فنی محصول جدید سیمانتک Symantec Endpiont Protection12.1

 

معرفي SEP – فارسي

معرفي امكانات و قابليت هاي SEP(Symantec Endpoint Protection)

 

معرفي امكانات و قابليت هاي SEP (انگليسي)

معرفي امكانات و قابليت هاي SEP ( Symantec Endpoint Protection)