پرش لینک ها

دموی آموزش مجازی سازی – vmware – vsphere .

مجازی سازی یکی از تکنیک های شبکه است که به سازمان ها کمک می کند تا صرفه جویی زیادی را داشته باشند. در خرید سرور ها و نگهداری آنها و هزینه های برق و …

کد: 44
گروه: زیر ساخت سخت افزاری IaaS
نویسنده: هادی فرمانی