پرش لینک ها

قابلیت و توانمندی CRM

قابلیت ها و نحوه عملکرد فنا کمينه

شرکت مهندسی فنا با تجربه ای چندین ساله در آشنایی، بکار گیری، مدیریت، طراحی و اجرای این گونه سیستم ها امروز توانایی ارائه خدمات مشاوره ای، اجرا و ارائه محصولات نرم افزاری مذکور را دارا می باشد. تجربه نشان داده است که بنگاه های اقتصادی در کشور ایران به روشهای متفاوتی اداره می شوند و روال هایی از قبیل روال های زیر که همگی از ویژگی های اصلی یک سامانه مرغوب مدیریت ارتباط با مشتریان است هریک به نوع متفاوتی مدیریت می شود. این ویژگی ها عمدتا به شرح زیر می باشد:

 “امور بازاریابی، فروش، مدیریت جلسات، تماس با مشتریان، مدیریت کالاها و خدمات، ابزارهای تبلیغاتی و معرفی محصول و خدمات، مدیریت و زمانبندی پروژه ها و فعالیت ها و وظایف داخلی شرکت ها، حسابداری فروش، امور پشتیبانی، سنجش رضایت مشتریان، بررسی صدای مشتریان، مدیریت مناسبات و ارسال هدایا، ارسال پیام های جمعی(sms,email,fax,…)، مدیریت اسناد فروش، بانک اطلاعاتی مشتریان و همکاران و رقبا و زنجیره تامین در انواع طبقه بندی ها، حفظ سوابق ارتباطی با مشتریان و سایر سازمان های در تعامل، گزارشات مدیریتی و …” 

  

 

 

 این روش ها را می توان در طبقه بندی های زیر برشمرد:

  • استقرار، بومی سازی، اختصاصی سازی، و آموزش نرم افزار CRM شرکت مایکروسافت Microsft Dynamics CRM
  • طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای جامع CRM بر مبنای سفارش مشتری (در این روش خدمات مشاوره ای بر مبنای تجربیات این شرکت در کنار طراحی محصولات مدنظر بر مبنای روش های تجاری شما بسیار موثر می باشد.)
  • استقرار، بومی سازی، توسعه و آموزش نرم افزارهای قدرتمند کد باز (Open Source) خارجی
  • پیاده سازی راه حل های مدیریت ارتباط با مشتریان و روال های مبتنی بر CRM به کمک استقرار چندین نرم افزار و سرویس نرم افزاری
  • معرفی و استقرار محصولات نرم افزاری ایرانی موجود

لذا روش عملکرد این شرکت با توجه به نیاز خاص هر مشتری، سازمان و بنگاه اقتصادی متفاوت و انعطاف پذیر می باشد.