پرش لینک ها

لیست امکانات SEP

برقراري امنيت در آخرين نقطه شبكه “SEP – Symantec Endpoint Protection”

امکاناتی که با استفاده از سیستم Symantec Endpoint Protection به شما ارائه میشود عبارتند از:

  • قفل سیستم: این ویژگی این امکان را به شما میدهد که لیستی از برنامه های تایید شده خود را تعریف کنید، به این منظور که کاربر تنها امکان اجرای برنامه های مشمول در این لیست را داشته باشد. همچنین با استفاده از این ویژگی میتوان یک لیست سیاه هم برای برنامه های غیر مجاز برای userها ایجاد کرد.
  • نظارت بر نرم افزار و سخت افزارها: در این نرم افزار میتوان USB port ها و Cooldisk ها را مدیریت نمود و یا برای اپلیکیشن هایی که خواستار دسترسی به I/O هستند شروطی را قرار داد.
  • کنترل صحت و مطابقت با پالیسی های امنیتی: از این طریق امکان ایجاد گزارش های امنیتی از هر سیستم و برطرف کردن اشکالات امنیتی آنها وجود دارد. همچنین با استفاده از آن میتوان یک NAC را بدون استفاده از switchهای مدیریتی پیاده نمود.
  • تعریف سیاست مبتنی بر مکان: این نرم افزار امکان تعریف پالیسی های مبتنی بر مکان جغرافیایی را فراهم می آورد. برای مثال پورت های USB لپ تاپ در شبکه شرکت مسدود شود و با انتقال آن به مکان دیگر به صورت خودکار پورت های آن باز شود.

 

شرح سایر امکانات این سیستم را در مقالات آینده ما دنبال کنید.