پرش لینک ها

معرفی Infowatch

معرفی Infowatch Endpoint Security کمينه

Infowatchراه حل امنیتی Infowatch Endpoint Security بر پایه مدیریت نوآورانه C.A.F.E بنیان نهاده شده است که شامل همه ی Device ها و مسیرهای اطلاعاتی می شود. مدیریت و هوشمندی مرکزی مدیران شبکه را قادر به مدیریت نصب و تنظیم Endpointهای شبکه به سادگی هرچه بیشتر می کند. حفاظت با درجه بالایی از شفافیت برای کاربران تضمین می شود که عموما این حفاظت بدون اختلال در کار کاربران و در Background اجرا می شود. این موضوع شما را در اجرای راهکارهای امنیتی بدون مقاومت کاربران یاری خواهد کرد.

 CAFE کمينه

مدل مدیریتی CAFE که توسط EgoSecure طراحی شده است مسائل امنیتی را با استفاده از تلفیق این چهار روش حل می کند:

کنترل

تعیین می کند که کدام کاربر مجاز به استفاده از کدام روش تبادل اطلاعات است. فقط کسانی که نیاز به داده های حساس را برای کار خود دارند می توانند به این داده ها دسترسی داشته باشد.

بازرسی

لاگ های (Log) تهیه شده، مستندات کافی برای تشخیص نقاط بحرانی در زمینه امنیت تبادل اطلاعات را در اختیار مدیر شبکه قرار می دهند.

فیلتر

اطلاعات حساس را سایر داده های سازمانی تفکیک نموده و انواع داده هایی را که در سازمان مجاز به انتشار نیستند بلوکه می شوند.

رمزگذاری

موارد قبلی به شما این اطمینان خاطر را می دهند که داده ها فقط به دست کسانی می رسد که اجازه ی دسترسی به آن ها داده شده است و برای کارشان به آن داده ها و نرم افزارها نیاز دارند و با توجه به احتمال غفلت کاربران و دزدیده شدن اطلاعات، امنیت صد در صدی و همه جانبه از طریق رمزگذاری این داده ها برقرار می شود

لیست امکانات Infowatch

کنترل دسترسی

امکان کنترل دسترسی یا Access Control سازمان ها را در مقابل حمله های داخلی محافظت می کند. این امر به روش کنترل میزان دسترسی افراد به داده ها انجام می شود. با استفاده از سیستم Infowatch Endpoint Security می توانید تعیین کنید که چه کاربری به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

تحلیل و فیلتر محتوا

یک سیستم یکپارچه امنیتی لازم است امکاناتی برای تحلیل و تشخیص و فیلتر محتوا و اطلاعات حساس داشته باشد. باید اطلاعاتی که از سازمان خارج می شوند از لحاظ میزان محرمانگی و حساسیت بررسی شوند و همین طور باید از ورود اطلاعات خطرناک و آسیب دیده به سازمان جلوگیری نمود.

کنترل برنامه ها(نرم افزارهای اجرایی)

این امکان میزان دسترسی کاربران به نرم افزارها را کنترل می کند. به عنوان مثال جلوگیری از اجرای بازی ها یا نرم افزارهای قفل شکسته می تواند زیان های مالی به سازمان را کاهش دهد. با استفاده از این امکان نرم افزار همچنین می توان مسیر ورود بسیاری از ویروس ها به سازمان را حتی قبل از تشخیص آنتی ویروس ها مسدود کرد

رمزگذاری (Encryption) حافظه های جانبی

اطلاعات این بخش به زودی تکمیل می شود

رمزگذاری (Encryption) پوشه ها

اطلاعات این بخش به زودی تکمیل می شود

مدیریت و صرفه جویی مصرف برق

اطلاعات این بخش به زودی تکمیل می شود