پرش لینک ها

مقالات recoverpoint

سیستم حفاظت مستمر از داده ی Recoverpoint تغییرات ایجاد شده در داده را در سطح بلاک پیگیری کرده و از این تغییرات گزارش گیری میکند. هر write به طور جداگانه پیگیری شده و به عنوان یک snapshot متفاوت ذخیره میشود. از طرف دیگر دسته های write میتوانند با توجه کانفیگ باهم تجمیع شوند تا فضای تجهیزات ذخیره سازی و ترافیک شبکه را کاهش دهند. در این زمان گزارش مورد نظر اجازه ی تغییر اطلاعات را به point-in-time قبلی میدهد تا محتوای درایو همانگونه که پیش از فساد اطلاعات بود نمایش داده شود. CDP میتواند از هر write به طور مجزا گزارش گیری کند، یعنی میتواند snapshotهای آنی از هر لحظه ای را فعال کند، یا اینکه میتواند طوری کانفیگ شود که write های متوالی را ترکیب کند تا حجم گزارش کاهش و پهنای باند ارتقا یابد. CDP (continuous data protection) تنها بر روی شبکه ذخیره سازی کار میکند. لازم است که ریکاورپوینت برای نسخه دوم و گزارش LUN کانفیگ شود.

محصول Recoverpoint از EMC

سرویس CRR (continuous remote replication) ریکاورپوینت یک نسخه ی دوم را در سایت راه دور ایجاد میکند. برای چنین تنظیماتی وجود کلاسترهای recover point ها هم در محل و هم در سایتهای راه دور لازم است. این دو کلاستر از طریق FC یا پروتکل اینترنت با هم ارتباط برقرار میکنند. ریکاور پوینت فشرده سازی و de-duplication داده را برای کاهش ترافیک شبکه گسترده اعمال میکند. CRR میتواند با CDP ترکیب شود تا از replication همزمان محلی و راه دور جلوگیری کند.
اصطلاح consistency group (CG) برای گروه کردن چندین LUN به منظور اطمینان از سازگاری write-order در حجم های مختلف استفاده میشود. به عنوان مثال برای دیتابیسی استفاده میشود که داده ها و گزارش خود را روی درایو های منطقی متفاوتی ذخیره میکند. این درایو های منطقی برای حفظ سازگاری داده ها، باید روی نسخه دوم هماهنگ نگه داشته شوند. مثال دیگر فایل های سیستمی چند حجمه هستند مثل ZFS یا دیسک های پویای ویندوز. ریکاور چوینت نیز مانند محصولات CDP و بر خلاف محصولات بکاپ گیری نیاز دارد که یک کپی از هر write را به منظور پیگیری تغییرات دیتا داشته باشد. EMC محصول ریکاورپوینت خود را با عنوان محصولی چندگونه تبلیغ میگندف به دلیل پشتیبانی ای که برای سرور multi-vendor، شبکه و آرایه های ذخیره سازی ارائه میدهد.