پرش لینک ها

موارد استفاده از RecoverPoint

RecoverPoint اجازه موارد استفاده متعدد را فراهم می کند.
به طور معمول مشتریان RecoverPoint موارد استفاده ذیل را پیاده سازی می کنند:
• تکمیل Backup های روزانه
• بازیابی عملیاتی
• بازیابی فاجعه و تست بازیابی فاجعه
• استفاده مجدد، توسعه و تست داده ها

تکمیل Backup های روزانه

RecoverPoint برای کسب و کارهایی سودمند است که نمی توانند اتلاف داده ها برای بیش از 24 ساعت را تحمل کنند. برای این کاربردهای تجاری، پرسش استفاده از ریکاورپوینت برای جایگزینی یا تکمیل Backup ها یک بار در طی روز است.
از RecoverPoint برای تکمیل Backup های یک بار در طی روز به دلایل ذیل استفاده می شود:
• مشتریان به طور متداول Backup یک بار در طی روز را برای 30 تا 60 روز نگهداری می کنند یا حتی آن ها را به طور کامل آرشیو می کنند. یک فایل از هر یک از این Backup قابل بازیابی است. RecoverPoint به داده ها برای مدت زمان کوتاه تری دست می یابد و از آرشیو و بازیابی طولانی مدت داده ها پشتیبانی نمی کند.
• یک فایل تخریب شده که Replicate شده است همچنان یک فایل تخریب شده است. اگر به تنهایی از RecoverPoint استفاده شود، بازیابی از یک فایل تخریب شده تنها زمانی امکان پذیر است که تخریب شناسایی شود در حالی که اسنپ شات حاوی فایل تخریب نشده همچنان در RecoverPoint journal قرار دارد. استفاده از Backup های یک بار در طی روز همراه با RecoverPoint، سطح اطمینانی بالاتر از هر دو روش را ارائه می دهد.
شکل ذیل ترکیب Backup های روزانه و Replication RecoverPoint در سیستم های همگرا را نشان می دهد:

تکمیل Backup های روزانه در ریکاورپوینت

بازیابی عملیاتی

RecoverPoint به مشتریان اجازه می دهد تا از کار افتادگی های عملیاتی را به سرعت از طریق توانایی بازگشت به هر نقطه ای در زمان (PiT) بازیابی کنند.
بازیابی از یک فاجعه عملیاتی با استفاده از RecoverPoint از طریق روش های ذیل انجام می شود:

روش توضیحات
بازیابی تولید کل مجموعه داده تولید را از یک نقطه تخریب نشده در زمان در حجم نسخه Replicate بازیابی می کند.
بازیابی فایل یک یا چندین فایل را از حجم کپی Replicate برای جایگزینی فایل های تخریب شده نسخه برداری می کند. نسخه های Replicate را با جایگزینی آن در یکی از روش های دسترسی ایمیج (فیزیکی، مجازی و مستقیم) در دسترس قرار می دهد.

 

به طور پیش فرض، اسنپ شات های RecoverPoint سازگار با Crash هستند. برای اطمینان از ثبات ترتیب نوشتن در بین مقادیر ویژگی نسخه تولید، توده داده ها به همان گروه سازگاری (CG) افزوده می شود. RecoverPoint می تواند اسنپ شات های سازگار با برنامه را برای برنامه هایی همچون مایکروسافت Exchange و Oracle فراهم کند.

بازیابی فاجعه

سریع ترین راه برای ادامه سرویس ها پس از خرابی مهم زیرساخت، انتقال سرویس ها به ساختار دیگری است. Replicate از راه دور به مشتریان این امکان را می دهد تا داده های Replicate به روز را در سایت های راه دور در هر فاصله ای نگهداری کنند.
در هنگامی که فاصله بین دو سیستم همگرا شده به اندازه کافی کوتاه است، از Replicate همزمان استفاده می شود. داده ها در سایت بازیابی فاجعه به طور کامل با سایت Production همگام می شوند و سایت بازیابی فاجعه می تواند عملیات را ادامه دهد. XtremIO نیازمند استفاده از VPLEX پیش از RecoverPoint برای ارائه Replicate همزمان است.
در هنگامی که فاصله بین سیستم های همگرا شده زیاد است از Replicate غیر همزمان برای پشتیبانی از Replicate همزمان استفاده می شود. داده ها در سایت بازیابی فاجعه تا حد ممکن با سایت تولید همزمان می شوند. هرگونه عقب افتادگی داده ها که رخ می دهد به پهنای شبکه، نرخ تغییر داده ها و فاصله بین سایت های تولید و بازیابی فاجعه بستگی دارد.

شکل ذیل بازیابی فاجعه با استفاده از روش های سنتی را نشان می دهد.

بازیابی فاجعه با استفاده از روش های سنتی

شکل ذیل بازیابی فاجعه با استفاده از RecoverPoint را نشان می دهد.

بازیابی فاجعه با استفاده از RecoverPoint

هنگامی که یک فاجعه رخ می دهد، داده های تخریب شده ممکن است در توده نسخه المثنی Replicate شوند. مشتریان با استفاده از RecoverPoint به سادگی می توانند هر نقطه در زمان را انتخاب کرده و آن را بررسی کنند تا از یکپارچگی داده ها پیش از انجام failover کامل سایت Production مطمئن شوند. این کار از تاخیر برای بازگردانی failover ها که از داده های تخریب شده استفاده کرده است جلوگیری می کند.
RecoverPoint از توپولوژی های چند سایتی پشتیبانی می کند. طرح های چند سایتی را برای ادغام یا تنوع سایت های بازیابی فاجعه در نظر بگیرید.
برنامه های بازیابی فاجعه به طور معمول پیش از یک وضعیت واقعی بازیابی داده تست می شوند تا از عملکرد صحیح برنامه ها اطمینان حاصل شود. مشتریان با وجود RecoverPoint می توانند از داده های Replicate در سایت بازیابی فاجعه به صورت آفلاین استفاده کنند و آن را در تست بازیابی فاجعه به کار گیرند بدون این که بر داده های Production تاثیر بگذارند و بدون این که سبب ایجاد تاخیر در بازیابی داده ها در سایت بازیابی فاجعه شوند.
Failover بازیابی فاجعه و تست آن یک فرآیند manual است هنگامی که به تنهایی از RecoverPoint استفاده می شود. RecoverPoint با VMware Site Recovery Manager ادغام می شود تا عملیات خودکار بازیابی فاجعه را فراهم کند. مشتریان از failover ساده شده و تست در هر نقطه در زمان سود می برند.

استفاده مجدد، توسعه و تست داده ها

مشتریان می توانند از نسخه های ثانویه داده های تولید خود برای استفاده مجدد، توسعه و تست استفاده کنند. RecoverPoint همانند ایجاد نسخه های Replicate شده، سبب تسهیل این استفاده موردی با پشتیبانی از ویژگی های ذیل می شود.

ویژگی توضیحات
حداکثر تا 4 نسخه از یک توده Production داشتن چندین نسخه به این معنا است که مشتریان می توانند برخی نسخه ها را به فعالیت های بازیابی و دیگر فعالیت های جایگزین اختصاص دهند. این کار خطر از دسترس خارج شدن داده های کپی را برای بازیابی به دلیل انجام شدن فعالیت های دیگر بر روی آن به حداقل می رساند و در عین حال به کاربران اجازه می دهد تا با نسخه های به روز داده های Production کار کنند.
دسترسی برنامه host به توده های نسخه Replicate روش های مختلف دسترسی به ایمیج به مشتریان اجازه می دهد تا به داده های کپی دسترسی داشته باشند و در عین حال RecoverPoint نوشتن ها بر روی journal نسخه Replicate را ادامه می دهد. همچنین مشتریان می توانند تغییرات ایجاد شده در حین دسترسی به ایمیج را در زمانی که دسترسی به ایمیج معلق است به حالت قبل باز گردانند. این به معنای آن است که مشتریان می توانند تست و دیگر فعالیت ها را بر روی داده ها با حداقل خطر برای داده های تولید انجام دهند حتی در محلی که نسخه های واحدی از داده تولید وجود دارد.
بازیابی تودهای نسخه Replicate به یک محل جایگزین مشتریان می توانند داده ها را از یک توده نسخه Replicate به یک توده مناسب بازیابی کنند. این کار به مشتریان اجازه می دهد تا داده ها را برای الزامات دیگر تولید مانند تحلیل و گزارش دهی یا ایجاد مجدد محیط های تولید در ساختارهای تست یا توسعه مورد استفاده مجدد قرار دهند. در موارد دیگر، داده ها به سرعت در دسترس قرار می گیرد، آپدیت می شود و بدون هرگونه تاثیر بر داده تولید دستکاری می شود.

 

 

پشتیبانی چند سایته توسط RecoverPoint

RecoverPoint به یک کلاستر RecoverPoint اجازه می دهد تا چندین خوشه را Replicate کند یا به چندین خوشه اجازه می دهد تا یک خوشه را Replicate کنند.

RecoverPoint و VMware Site Recovery Manager

VMware Site Recovery Manager (SRM) با VMware vCenter Server و vSphere Web Client ادغام می شود تا مدیریت بازیابی فاجعه (DR) را با خودکار کردن تست و هماهنگی برنامه های متمرکز بازیابی ساده کند.