پرش لینک ها

نحوه تعریف کاربران مشاوره و کنترل و نظارت در نرم افزار سرا

نحوه تعریف کاربر مشاور و کنترل و نظارت بر مشاوره

در نرم افزار سرا این امکان فراهم گردیده است که کاربرانی را به عنوان مشاور و کنترل و نظارت تعریف نمود، به طوری که وظیفه کاربر مشاور ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی به دانشجویان و کاربر کنترل و نظارت وظیفه کنترل و امتیاز دهی به فعالیت های کاربران مشاور می باشد.

قبل از اینکه کاربران مشاور یا کنترل و نظارت را تعریف نماییم لازم است نقش هایی با همین عنوان در قسمت نقش های نرم افزار در بخش پرسنل تعریف نماییم. سپس با کلیک روی آیکونی که در شکل زیر مشخص شده است، دسترسی های هر یک از این نقش ها را مشخص می نماییم.

پس از تعریف نقش ها، دسترسی نقش مشاوره را فقط محدود به بخش مشاوره می نماییم.

همچنین به نقش کنترل و نظارت نیز دسترسی بخش کنترل و نظارت ارائه می نماییم.

پس از تعریف نقش ها، به قسمت پرسنل از بخش پرسنل مراجعه نموده و اقدام به تعریف کاربران می نماییم و سپس نقش هر یک از آنها را مشخص می نماییم.

پس از  تعریف کاربران مشاوره و نظارت، لازم است به ازای هر دانشجو یا کلاس مشاور مشخص نماییم.

همچنین می توانیم برای هر شعبه یک کاربر را به عنوان کاربر مشاور مشخص نموده به طوری که همان کاربر به عنوان مشاور برای تمامی دانشجویان یک شعبه بصورت خودکار انتخاب می گردد.

برای انتخاب مشاور برای هر کلاس لازم است به لیست کلاس ها مراجعه نموده و روی گزینه پرونده کلاس کلیک نماییم.

پس از مشاهده پرونده کلاس، روی گزینه انتخاب مشاور کلیک نموده و لیست مشاوران انتخاب شده برای کلاس مذکور را مشاهده می نماییم.

در این قسمت می توانیم مشاوران انتخاب شده برای کلاس را حذف نموده و یا یک مشاوره جدید را از لیست انتخاب کرده و به مشاوران اضافه نماییم.

کاربرانی که به عنوان مشاوره انتخاب می شوند پس از ورود در قسمت لیست دانشجو ها از بخش مشاوره فقط دانشجویان مربوط به خود را مشاهده می نمایند.

با کلیک روی گزینه سوابق می تواند سوابق ارتباط با دانشجوی مورد نظر را مشاهده نماید. همچنین در قسمت سوابق، امکان درج یک فعالیت مشاوره یا پشتیبانی وجود دارد.

کاربر مشاور می تواند در لیست دانشجویان اقدام به مشاهده پرونده دانشجو، مشاهد امور مالی دانشجو، ارسال پیام کوتاه و همچنین جستجو بر اساس پارامتر های مختلف نماید.

کاربر کنترل و نظارت می تواند لیست مشاوره های ارائه شده توسط کاربران مشاور را مشاهده نموده و اقدام به تایید رد یا ارائه امتیاز نماید.

پس از تایید یا رد یک مورد مشاوره توسط کاربر کنترل و نظارت امکان تغییر آن فقط برای کاربر مدیر امکانپذیر خواهد بود.

کد: 22
گروه: سامانه راهبری آموزش سرا
نویسنده: babak darabi