فنا
شرکت فراناب افزار آریا

چشم انداز و ماموریت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

 چشم انداز شركت فنا

با ما، مدیران همیشه در سازمان هستند.

ماموریت

ماموریت شرکت فنا یاری مدیران در ساماندهی بهینه امور از طریق مکانیزه نمودن فرایندهای سازمانی با کیفیت و امنیت، و به کارگیری فناوری های روز دنیا می باشد. فنا با تکیه بر سرمایه های انسانی کارآمد خود به خوشنامی روزافزون در سازمان های داخل و خارج ایران می اندیشد. ویژگی ممتاز تعهد و پشتکار، و تاکید بر رشد و یادگیری پیوسته، فنا را به سودآوری می رساند.

مشتریان ما