پرش لینک ها

گزارشات

جهت استفاده از گزارشات، می بایست ابتدا از حالت فشرده خارج شوند سپس، از قسمت گزراش بخش اطلاعات پایه نرم افزار سرا اقدام به افزودن گزارش ها می نماییم.
گزارشات مالی نرم افزار سرا
گزارشات مالی نرم افزار سرا

نرم افزار حضور غیاب با دستگاه بارکد خوان

با کمک این نرم افزار می توان با دستگاه بارکد خوان اقدام به ثبت حضورغیاب دانشجویان نمود.

به طوری که پس از نصب و انجام تنظیمات و اتصال دستگاه بارکد خوان در صورتی که کارت دانشجو توسط دستگاه اسکن شود و دانشجو مورد نظر در آن زمان دارای کلاس باشد، حضور دانشجو مورد نظر در کلاس ثبت می گردد.

همچنین امکان نمایش همزمان تصویر دانشجو در این نرم افزار نیز وجود دارد.

جهت اجرای نرم افزار در ویندوز XP می بایست ابتدا پیش نیاز این نرم افزار از آدرس زیر دریافت و نصب شود.

Microsoft .NET Framework 2.0 SP1

مراحل ثبت نام – نگارش 1.4

در این سند به بررسی روال ثبت نام در نرم افزار ســرا (سامانه راهبری آموزشگاه ها) در موسسات آموزشی می پردازیم و کلیه مراحل ثبت نام گام به گام بررسی خواهند شد. مدیران موسسه های آموزشی می توانند کار ثبت نام را به پرسنل موسسه تفویض نموده و با در اختیار قرار دادن این سند آموزشی، کار ثبت نام را بدون دغدغه خاطر پیش ببرند. با توجه به تحت وب بودن نرم افزار سرا، در هنگام شلوغی ثبت نام در آموزشگاه کاربران مختلفی می توانند مسولیت ثبت نام را به عهده داشته و به صورت همزمان کار ثبت نام را پیش ببرند.
ویرایش صفحات

در این فایل نحوه ویرایش صفحات در نرم افزار سرا آموزش داده می شود.