پرش لینک ها

Infowatch

نمایندگی فروش Infowatch

راه حل امنیتی Infowatch Endpoint Security بر پایه مدیریت نوآورانه C.A.F.E بنیان نهاده شده است که شامل همه ی Device ها و مسیرهای اطلاعاتی می شود.

کنترل دسترسی Infowatch

امکان کنترل دسترسی یا Access Control سازمان ها را در مقابل حمله های داخلی محافظت می کند. این امر به روش کنترل میزان دسترسی افراد به داده ها انجام می شود. با استفاده از سیستم اینفوواچ Infowatch Endpoint Security می توانید تعیین کنید که چه کاربری به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشد. فنا نماینده فروش Infowatch با لایسنس می باشد.

تحلیل و فیلتر محتوا Infowatch

یک سیستم یکپارچه امنیتی لازم است امکاناتی برای تحلیل و تشخیص و فیلتر محتوا و اطلاعات حساس داشته باشد. باید اطلاعاتی که از سازمان خارج می شوند از لحاظ میزان محرمانگی و حساسیت بررسی شوند و همین طور باید از ورود اطلاعات خطرناک و آسیب دیده به سازمان جلوگیری نمود.

کنترل برنامه ها(نرم افزارهای اجرایی) Infowatch

این امکان میزان دسترسی کاربران به نرم افزارها را کنترل می کند. به عنوان مثال جلوگیری از اجرای بازی ها یا نرم افزارهای قفل شکسته می تواند زیان های مالی به سازمان را کاهش دهد. با استفاده از این امکان نرم افزار همچنین می توان مسیر ورود بسیاری از ویروس ها به سازمان را حتی قبل از تشخیص آنتی ویروس ها مسدود کرد

رمزگذاری (Encryption) حافظه های جانبی
رمزگذاری (Encryption) پوشه ها
مدیریت و صرفه جویی مصرف برق