پرش لینک ها

Vmware

خرید لایسنس vmware

یک مجازی ساز است که با راهکارهای نوین شما را قادر می سازد زیرساخت دیتاسنتر (Datacenter) خود را به بهترین شکل ممکن بهینه سازی و مانیتور کنید.

مکانیزم کار هایپروایزر ها (Hypervisor) به این صورت است که کلیه منابع یک سرور را در بین ماشین های مجازی ایجاد شده Share می کند. VMWare ESXi با قابلیت هایی که دارد می تواند بستر مجازی سازی (Virtualization) را به خوبی برای مدیران شبکه فراهم سازد که تنها با نصب یک Vsphere Client میتوانند تمام Virtual Machine های آن سرور را بصورت یکپارچه در یک کنسول بصورت مجازی (Virtual) ببینند. هسته ESXi در واقع VMkernel بوده که تلفیقی از Linux و Unix است. لایه بندی زیر محل قرار گیری یک Hypervisor در بستر مجازی را نشان می دهد.

توسط vCenter می توان منابع کلیه سرور ها و سرویس های Run شده روی هر کدام را به تفکیک دید، که در ادامه می توان با قابلیت Clustering از Fail شدن ماشین های مجازی جلوگیری کرد و با کمترین Down Time به سرویس دهی پرداخت.

ویژگی های VMWare ESXi

  1. NIC Load balancing: Load Balance در سطح NIC های فیزیکی
  2. Switching: به دوصورت VSS و DVS می توان Switching راه اندازی کرد. فقط باید توجه داشته باشید زمانی DVS دارید که vCenter راه اندازی کرده باشید.
  3. Clustering: برای اینکه یک زیر ساخت مجازی را کلاستر (Cluster) کرد حداقل به ۲ سرور و یک Shared Storage نیاز است. کلیه موارد زیر نیازمند Clustering هستند.
  4. VMotion: انتقال یا Migrate دادن یک VM از روی یک Host روی Host دیگر
  5. HA: جلوگیری از Fail شدن ماشین ها، به گونه ای که بعد از Fail شدن یک Host ماشین روی Host دیگر به سرویس دهی ادامه دهد.
  6. DRS: Balancing بین Resource های Host ها انجام می دهد، یعنی زمانیکه Resource روی یک هاست (Host) دیگر آزاد باشد ماشین ها را به صورت Automate روی Host دیگر انتقال می دهد.
  7. Affinity: با Config این گزینه به Hypervisor اجبار می شود که چه ماشین هایی روی یک سرور باشند یا چه ماشین هایی نباید روی یک سرور باشند. مثل IIS و SQL که برای سرویس دهی بهتر همیشه باید روی یک سرور بایستی باشند.