پرش لینک ها

WAN Optimaizer aCelera

مقدمه ای بر WAN Optimiztion کمينه

شبکه ها را از لحاظ اندازه به چند دسته تقسیم میکنند که در بین آنها LAN و WAN از اهمیت بالایی برخوردارند و هرکدام کاربرد خاص خود را دارند. در انتخاب بین این دو نوع شبکه، نوع برنامه های کاربردی، پهنای باند مورد استفاده و سرویس هایی که مورد نیاز سازمان است بسیار موثر است و باید در نظر گرفته شود.
برنامه های کاربردی متعددی که در بازارهای جهانی موجود است را از لحاظ مقدار و نحوه ی استفاده آنها از bandwidth شبکه به 4 گروه طبقه بندی میکنند:
1. برنامه هایی با نیاز به پهنای باند خیلی کم مانند email
2. برنامه های نیازمند به پهنای باند بسیار بالا مانند ارسال فایل، بکاپ گیری، video
3. برنامه هایی که به پهنای باند real time احتیاج دارند، مانند video و voip
4. برنامه هایی که به طور interactive از پهنای باند استفاده دارند مثل IM و کوئری های database
پهنای باند درمورد سرویس هایی مثل ویدیو و voip بسیار مهم بوده و هرگز نباید در حین اجرای آنها delay اتفاق بیفتد. به منظور پیشگیری از وقوع این تاخیرها سرویس Qos ارائه شده که bandwidth مورد نیاز آنها را اولویت بندی کرده و تامین مینماید.
از فرق های مهمی که LAN با WAN دارد این است که مالک بستر ارتباطی کسی است که شبکه را به شکل شخصی برای خود پیاده سازی کرده است. در این نوع از شبکه کلیه زیرساخت ها تحت مالکیت آن شخص است، در حالی که در شبکه های گسترده اینطور نبوده و کلیه بسترهای ارتباطی در آن اجاره ای هستند و مالکیتی در آن وجود ندارد. هزینه اجاره خدماتی که در بستر شبکه های گسترده از سمت ارئه دهندگان خدمات تلفنی و مخابراتی و اینترنتی به مشتریان ارائه میشود بسته به نوع خدمت به طور ماهانه یا سالانه به پیمانکار آن پرداخت میشود.