پرش لینک ها

ZLDNNSlideShow

ZLDNNSlideShow کمينه
 WAN Optimizer چیست ؟ کمينه

 

دستگاهی برای کنترل وبهینه سازی WAN  با ترکیبی از بهینه سازی اپلیکیشن ، شبکه و پروتکل انتقال داده که به دسترسی اپلیکیشنها و روند انتقال داده ها شتاب میدهد و هزینه اجاره پهنای باند سازمان را کاهش میدهد .
 چه از دستگاه های سخت افزاری با توان عملیاتی بالا    array  استفاده نمایید .چه از نسخه نرم افزارهای مخصوص محیط های مجازی ورایانش ابری بهره ببرید .acelera به روند انتقال داده های شما در سطح شبکهwan  شتاب میدهد وکارایی application  را بهبود میدهد . بعلاوه acelera  تا حد زیادی مصرف پهنای باند را کاهش میدهد و با ارائه امکان انجام کار بیشتر با پنای باند کمتر به کسب وکارها در کاهش هزینه ها ویا افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک میکنند . دستگاهای سخت افزاری ونسخه های مجازی acelera با اعما تغییرات ونفوذ بر پروتکل های مختلف از جمله تفاضل مبتنی بر جریان  (stream-based differencing)      ، طرح برنامه ها   ،(application blueprints) ذخیره نمونه واحد single instance store) ) ، اولویت بندی ترافیک وبهینه سازی شبکه ، برنامه های کاربردی وTCP ، به شکل مقرون به صرفه ای کارایی مشابه LAN را در سطح شبکه WANوبین datacenter ها ومرکز رایانش ابری وشعب وکاربران ارایه میدهد .