پرش لینک ها

آنتي ويروس Gateway

نوسنده توضیحات
ligmannarli

ارسال ها : 1
موقعیت : N/A
ارسال شده : 1389/09/22 09:59:54 صبح  

آنتي ويروسي كه در سايبروم استفاده مي شود آيا توليد شركت Elitecore است يا اين كه از آنتي ويروس ديگري استفاده مي شود؟

mmqian

ارسال ها : 1
موقعیت : N/A
ارسال شده : 1389/10/06 10:49:26 صبح  

شركت Elitcore به منظور ارائه راه حل جامع به مشتريان با چندين شركت بزرگ همكاري مي كند كه از اين ميان مي توان به شركت هايي چونTheGreenBow و Kaspersky اشاره نمود. آنتي ويروسي كه در محصول سايبرم استفاده مي شود را شركت Kasper تامين مي نمايد.