پرش لینک ها

سند مقایسه SEP با سایر محصولات سیمانتک

سند مقایسه SEP با سایر محصولات سیمانتک (Symantec Endpoint Protection)
سند مقایسه SEP با سایر محصولات سیمانتک (Symantec Endpoint Protection)


حجم فایل 474 K
دانلود ها 24
تاریخ آپلود چ 04/29/1390 @ 02:14
آپلود کننده هادی فرمانی
ایمیل h.farmani@fanaa.ir
سند معرفی و مشخصات فنی محصول جدید سیمانتک Symantec Endpiont Protection12.1
سند معرفی و مشخصات فنی محصول جدید سیمانتک Symantec Endpiont Protection12.1

(Data Sheet)


حجم فایل 537 K
دانلود ها 23
تاریخ آپلود چ 04/29/1390 @ 02:04
آپلود کننده هادی فرمانی
ایمیل h.farmani@fanaa.ir
معرفي SEP – فارسي
معرفي امكانات و قابليت هاي SEP(Symantec Endpoint Protection)


حجم فایل 206 K
دانلود ها 43
تاریخ آپلود س 10/21/1389 @ 11:04
آپلود کننده حمید دارابی
ایمیل h.darabi@fanaa.ir
معرفي امكانات و قابليت هاي SEP (انگليسي)
معرفي امكانات و قابليت هاي SEP ( Symantec Endpoint Protection)


حجم فایل 834 K
دانلود ها 10
تاریخ آپلود س 10/21/1389 @ 10:59
آپلود کننده حمید دارابی
ایمیل h.darabi@fanaa.ir