فنا
شرکت فراناب افزار آریا

لیست مشتریان نرم افزار ماد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
لیست مشتریان نرم افزار مادکمينه

نرم افزار ماد (مدیریت ارتباط با مشتریان) در سال ۸۷ به سفارش کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)تولید شد و هم اکنون جهت ثبت سوابق ارتباط با دانش آموزان با کانون مورد استفاده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) قرار گرفته است.

درج نظر

پاسخی بگذارید

مشتریان ما