پرش لینک ها

چگونگی انتخاب تجهیزات Data Protection

انتخاب تجهیزات از مهمترین عوامل موثر در به نتیجه رسیدن فرآیند Data Protection می باشد . این تجهیزات می بایست ویژگی های مورد نظر آن مرکز داده را تحت پوشش قرار دهد. قبل از انتخاب تجهیزات سطح مرکز داده، زمان بازخوانی آن می بایست تعیین گردد. این تعین سطح به تعین تجهیزات خواهد انجامید . به همین منظور با روش های ذکر شده در نوشتار فوق سطح مذکور سازمان می بایست مشخص و معین گردد . بر فرض آنکه این سطح برای سازمان مشخص شده است ، فرآیند چگونگی انتخاب مورد بررسی قرار میگیرد . پارامتر های تاثیر گذار در این تعین سطح عبارتند از :
o حجم تجهیزات انتخابی
o میزان توسعه تجهیزات انتخابی
o زیرساخت ارتباطی تجهیزات انتخابی
o قابلیت اطمینان به تجهیزات انتخابی
o سابقه محصول انتخابی
o قابلیت پشتیبانی از Platform  های مختلف محصول انتخابی
o سرعت محصول انتخابی
o انعطاف پذیری محصول انتخابی
o قابلیت اتصال به برند های متفاوت
o پشتیبانی و انعطاف پذیری در بانک های اطلاعاتی متفاوت
این پارامتر ها در کنار پارامتر ها ، در کنار پارامتر های انتخاب vendor  می تواند نقش بسیار موثری در انتخاب تجهیزات داشته باشد . لازم به ذکر است که موارد فوق در انتخاب تجهیزات شامل تمامی موارد میگردد ( اصطلاحا با یکدیگر &  می باشند نه .OR.)
کمک گیری از مراجع رسمی ارزیابی تجهیزات ذخیره ساز نیز کمک شایانی به انتخاب می نماید.
یادگیری چگونگی انتخاب مبتنی بر تجربه و تخصص و همچنین بروز بودن از نگاه تکنولوژی خواهد بود و آموزش آن در سطح یک مرقومه خلاصه نمی گردد . اما ذکر این نکته ضروری است که حرکت مبتنی بر محصول ( محصول محور و یا مبتنی بر برند بودن ) مشکلی از مشکلات مجموعه حل نمی نماید.
نکته دیگر آنکه در فرآیند ذخیره سازی  انتخاب نرم افزار های مورد استفاده می باشد . نرم افزارهایی تنها مورد قبول و قابل استفاده خواهند بود که در محیط های Enterprise عمل نموده و بازدهی خاص آن محیط را داشته باشند .
انتخاب نرم افزار مورد نیاز نیز بر پایه اصول ذیل استوار خواهند بود .
o قابلیت پشتیبانی از تمامی Platform ها
o قابلیت پشتیبانی از انواع بانکهای اطلاعاتی
o قابلیت پشتیبانی از محیط های مجازی
o قابلیت تامین تعداد Snapshot  های مورد نیاز
o قابلیت replication
o قابلیت پشتیبانی از client  ها
o قابلیت مدیریت متمرکز
o قابلیت گزارش متمرکز
o قابلیت عملگرا بر محیط های cloud
o قابلیت offline Synchronize
o قابلیت deduplication
o قابلیت مدیریت و بهینه سازی محیط شبکه
o قابلیت مدیریت HA
o قابلیت استفاده از agent  های متفاوت و . . . .
واضح است این قابلیت ها تنها در نرم افزار های enterprise قابل تامین خواهد بود . لازم  به ذکر است تامین یک نرم افزار با این خصوصیات در خارج از کشور  در حدود 60 هزار دلار خواهد بود .اما در داخل کشور تامین آنها با هزینه ای کمتر از 10 دلار امکان پذیر می باشد . نرم افزار های داخل کشور  قابلیت تامین نیاز های کاربران را در سطوح مختلف خواهد داشت و توصیه هایی نظیر عدم کارکرد و یا نصب موقت و غیره در ایران صرفا با اهداف تجاری عنوان می گردد .

پیام بگذارید