پرش لینک ها

ثبت نام خصوصی در نرم افزار سرا

ثبت نام خصوصی در نرم افزار سرا

جهت انجام ثبت نام خصوصی ابتدا باید قیمت هر یک از درس هایی که بصورت خصوصی ارائه می گردند بر حسب ساعت یا جلسه مشخص گردد.

برای مشخص نمودن قیمت خصوصی درس ها از قسمت اطلاعات پایه روی گزینه قیمت درس خصوصی کلیک می نماییم

در این قسمت روی گزینه جدید کلیک نموده و قیمت خصوصی درس را برای تعداد مشخص تعیین می نماییم. از آنجا که ممکن است قیمت درس خصوصی بر حسب جلسه یا ساعت وابسته به تعداد افراد باشد، برای همه حالت های ممکن از افراد حاضر در کلاس خصوصی قیمت را مشخص می نماییم.

فرض می کنیم که شهریه درس کامپیوتر بصورت خصوصی برای حالتی که فقط یک دانشجو در کلاس خصوصی حضور دارد ساعتی 300000 می باشد.

پس از ثبت قیمت های درس های خصوصی اقدام به ثبت نام خصوصی می نماییم. برای انجام ثبت نام خصوصی از منوی اصلی در بخش امور دانشجو، روی گزینه ثبت نام خصوصی کلیک می نماییم.

در این قسمت ابتدا دانشجوی مورد نظر را انتخاب می نماییم. سپس تعداد افراد کلاس خصوصی را مشخص می نماییم، توجه داشته باشید از آنجا که ممکن است قیمت به تعداد افراد کلاس بستگی داشته باشد، ورود صحیح این بخش دارای اهمیت می باشد.

پس از مشخص نمودن تعداد افراد کلاس درس مورد نظر را انتخاب می نماییم و پس از آن سایر مشخصات مربوط به ثبت نام را وارد می نمایید و در نهایت روی گزینه ثبت کلیک می نماییم.

پس از کلیک روی گزینه ثبت به مرحله مالی هدایت می شویم در این مرحله مطابق ثبت نام های گروهی عمل می نماییم.

در صورتی که کلاس خصوصی در موسسه انجام می شود لازم است برای ثبت نام خصوصی انجام شده کلاس بندی انجام شود.

برای انجام ثبت نام خصوصی از منوی اصلی نرم افزار در بخش امور کلاس ها روی گزینه کلاس بندی خصوصی کلیک می نماییم.

در این قسمت ثبت نام های خصوصی انجام شد به تفکیک درس ها و تعداد افراد کلاس نمایش داده می شود به طوری که با کلیک روی آیکون کلاس بندی می توان لیست افراد ثبت نام شده را مشاهده نمود.

پس از کلیک روی گزینه کلاس بندی لیست افراد نمایش داده می شود. لیست سمت راست لیست افرادی می باشد که ثبت نام شده اندو  برای آنها کلاس انتخاب نشده است. برای انتخاب کلاس ابتدا افرادی را که قصد انتخاب کلاس برای آنها را داریم را به لیست سمت چپ وارد می نماییم. سپس با کلیک روی گزینه انتخاب کلاس می توانیم کلاس افراد انتخاب شده را مشخص نماییم. پس از انتخاب کلاس، افرادی که برای آنها کلاس انتخاب شده است از لیست کلاس بندی خصوصی خارج خواهند شد.

کد: 32
گروه: سامانه راهبری آموزش سرا
نویسنده: بابک دارابی