پرش لینک ها

مایکروسافت لینک- Microsoft Lync-Business Skype

Microsoft Lync- مایکروسافت لینک کمينه
مایکروسافت لینک سرور محصولی پر قدرت برای ارتباطات داخلی و خارجی سازمان است با امکان پیام رسانی برای userها. نخستین سامانه ای که پیام رسانی درون مجموعه ها را آسان کرد و بسیاری از مسائل ارتباطی سازمان ها را رفع کرد، ایمیل داخلی بود. پس از معرفی این سرویس محصولات متنوعی با تکمیل امکانات آن به بازار معرفی شد، اما هیچکدام امکان برقراری ارتباط همزمان بین دو یا چند کاربر را ارائه نمیدادند. یک ایمیل از کاربر برای همکارش ارسال میشد و به صورت مستمر باید صفحه را بروزرسانی میکرد تا پاسخ ایمیل را دریافت نماید. با وجود اهمیت بالای کاربرد این سرویس ها برای سازمان ها، اما برای رفع احتیاجات سازمان کافی نبود. به همین دلیل محصولات زیادی برای فرستادن ایمیل تولید شدند. یکی از این محصولات Microsoft Exchange Server 2000 بود که سرویس Instant Messenger آن برقراری ارتباط همزمان را ارائه میداد که همین قابلیت زمینه ای شد برای تولید این سری محصولات. در سال 2003 Microsoft یک محصول مختص این موضوع به بازار عرضه کرد به اسم Live Communications Server 2003. مدتی بعد تحولاتی اساسی روی این محصول ایجاد کرد که در پی آن اسم محصول نیز به Lync تغییر یافت. این محصول ارتباط تصویری، صوتی، متنی، desktop sharing، file sharing، تماس تلفنی را ممکن میسازد. این محصول نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های برقراری تماس تلفنی دارد. و در صورتی که کلیه شعب یک سازمان در مناطق مختلف از این محصول استفاده کنند هزینه های تماس در بستر اینترنت محاسبه شده و هزینه ی جداگانه ی مخابراتی برای آن ایجاد نمیشود. همچنین حجم اینترنت مصرفی برای برقراری ارتباط از این طریق با bandwidth موجود همخوانی پیدا کرده و باعث برقراری ارتباط روانتری میشود.